Ułatwienia dostępu

Jak to działa?

  1. Jako firma społecznie odpowiedzialna wspierasz proekologiczne cele.
  2. Fundacja Pszczoła Musi Być stworzyła pierwszy w Polsce, unikatowy program tworzenia nowych pszczelich rodzin i  zakładania pasiek dla firm;
  3. Postanawiasz zaangażować się w projekt, stworzyć nową pasiekę i założyć kilka nowych pszczelich rodzin;
  4. Fundacja zakłada i prowadzi dla Twojej firmy pasiekę ekologiczną i dba o to, żeby pszczoły miały dobre warunki do życia i pracy;
  5. Fundacja pozyskane środki dodatkowo wykorzystuje na propagowanie idei ochrony pszczoły miodnej, dzikich pszczół, innych owadów zapylających oraz propagowanie ich znaczenia w ekosystemie;
  6. Twoja firma na bieżąco wie, co się dzieję w pasiece i otrzymuje materiały, które może wykorzystać w swoich social media oraz komunikacji.
  7. W okresie miodobrania pszczelarze fundacji zbierają wyprodukowany miód, który możesz wykorzystać jako upominki biznesowe lub prezenty dla pracowników

wesprzyj fundację darowizną

Każda kwota ma znaczenie.  Dołącz do nas i przyczyń się do ochrony pszczół i innych zwierząt zapylających. Bądź współodpowiedzialny za ochronę tych niesamowitych istot.