Ułatwienia dostępu

Fundację wspiera

Jak Publicrange pomaga owadom zapylającym?

Idea współpracy Publicrange i Fundacji kładzie nacisk na budowanie społecznej świadomości problemu, którym jest wymieranie owadów i dzikich zapylaczy.

Akcje pomocowe mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy zaangażowanych w nie będzie jak najwięcej osób i firm, które będą przekonane o słuszności tych działań.

Publicrange wspiera Fundację technicznie, przygotowując i realizując publikacje materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Odpowiada też za przygotowanie i redagowanie treści informacji prasowych, artykułów promujących Fundację i materiałów reklamowych. W gestii Agencji pozostają także działania Public Relations i  kontakt z mediami.

Dodatkowo firma adoptowała rodzinę pszczelą, która zajmuje teraz jeden z uli pasieki Fundacji.

Firmowa pasieka

PublicRange
Publicrange

Publicrange to platforma oferująca przygotowanie i publikację artykułów w portalach internetowych oraz inne sposoby budowania widoczności strony w wyszukiwarkach.

Z Publicrange współpracuje kilka tysięcy serwisów i portali lokalnych.

publicrange sp. z o.o.
ul. Dzielna 10/6,
25-213 Kielce