Statut Fundacji Ekologicznej
Pszczoła Musi Być

Możesz wspomóc bezpośrednio działania na rzecz zapylaczy

Każda kwota ma znaczenie zwłaszcza w zakresie ochrony pszczół i innych zwierząt zapylających. Wesprzyj nas jednorazowo.