Jak Budomedia pomaga owadom zapylającym?

Współpraca Budomedia z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być polega przede wszystkim na propagowaniu samej idei pomocy środowisku, w tym podkreślaniu roli owadów zapylających. Firma zajmuje się obsługą mediową i komunikacją marketingową dla firm z branży budowlanej. Może więc wpływać na mocniejsze akcentowanie trendów proekologicznych w budownictwie mieszkaniowym czy przemysłowym, ale także wśród inwestorów indywidualnych.

Ogrody przyjazne owadom, tereny zielone w miastach, minimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko, oszczędne gospodarowanie surowcami – każde z tych zachowań to krok do ratowania środowiska naturalnego, w tym owadów zapylających.

Dzięki Budomedia ta świadomość będzie obecna wśród inwestorów i firm z branży budowlanej.

Firmowa pasieka Budomedia

Budomedia

Budomedia to grupa mediowa, specjalizująca się w obsłudze branży budowlanej.

W zakresie działalności formy leży obsługa strategii informacyjnych firm, od etapu koncepcyjnego przez przygotowanie treści po zakup mediów i publikacje.

Budomedia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa