Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Opracowanie koncepcji i narzędzi w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz normą ISO 27001

w FUNDACJI EKOLOGICZNEJ PSZCZOŁA MUSI BYĆ

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

FUNDACJA EKOLOGICZNA PSZCZOŁA MUSI BYĆ

DZIELNA, nr 10, lok. 6, miejsc. KIELCE, kod 25-213 KIELCE

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe

Oferty należy składać w terminie do 27.05.2022 do godziny 12.00 na załączonym formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

(5,00 / 5)
Loading…

Oferujemy pierwszy w Polsce program adopcji pszczelej rodziny

Dołącz do programu adopcji pszczół i bądź współodpowiedzialny
za ochronę tych niesamowitych istot. Pomoż, dobro wraca!