Ułatwienia dostępu

Projekt: „Ochrona zwierząt zapylających.
Ludzie i zapylacze – sprzymierzeńcy,
nie konkurenci”

Edukacyjne warsztaty o pszczołach, zapylaczach i ekologii
dla szkół i przedszkoli

Projekt: „Ochrona zwierząt zapylających. Ludzie i zapylacze – sprzymierzeńcy, nie konkurenci” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w formie dotacji. Łączna kwota projektu: 118 883,38zł”.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Kim jesteśmy?

Założyciele i wolontariusze Fundacji dysponują szeroką wiedzą o świecie przyrody i tego, jaki wpływ na nią mają działania człowieka. Umiemy tę wiedzę przekazać tak, by zainteresować słuchaczy, zaciekawić ich, zasiać myśl, że zmiany są konieczne. Mamy przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne.

Jak wyglądają zajęcia
edukacyjne dla dzieci?

Nasza oferta jest płynna i dopasowana do wieku uczestników, ich dotychczasowych doświadczeń z tego typu spotkaniami, okoliczności i miejsca, w jakim się spotykamy. Zajęcia mogą być prowadzone w formie tradycyjnej (stacjonarnej) lub zdalnie, w formie webinarów. Prowadzimy prelekcje, warsztaty, a także zajęcia oparte na pedagogice zabawy.

Jaka jest tematyka zajęć?

W przyrodzie wszystko jest połączone, nie ma wyraźnych granic między obszarami tematycznymi, dlatego też nasza oferta obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią.

Zajęcia dla grup żłobkowych:

Zajęcia dla grup przedszkolnych:

Zajęcia dla grup wczesnoszkolnych:

Zajęcia dla grup szkolnych:

Dla kogo jest dedykowana
nasza oferta?

Skontaktuj się z nami i pozwól,
abyśmy stali się przewodnikami po fascynującym świecie przyrody.

Skontaktuj się z nami!

Rectangle 34
Zadzwoń i dowiedz się wszystkiego,
czego potrzebujesz.
Marta Nowak

Marta Nowak

Koordynator zajęć edukacyjnych

Napisz do nas wiadomość.

Projekt: „Ochrona zwierząt zapylających. Ludzie i zapylacze – sprzymierzeńcy, nie konkurenci” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 106 995,04 zł. Łączna kwota projektu 118 883,38 zł”.