Ułatwienia dostępu

Sprawozdanie z działalności

Spełniając wymóg ustawowy oraz dbając o transparentność działalności i zaufanie społeczne udostępniamy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2021.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Opracowanie koncepcji i narzędzi w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz normą ISO 27001 w FUNDACJI EKOLOGICZNEJ PSZCZOŁA MUSI BYĆ w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego […]