Ułatwienia dostępu

Fundację wspiera

Tikkurila wspiera owady zapylające

Marka farb Tikkurila od lat jest pionierem w tworzeniu popartych licznymi certyfikatami rozwiązań ekologicznych. Systematycznie wdraża innowacje branżowe, które udowadniają, że można tworzyć piękne wnętrza i dbać o estetykę wokół domu, wykorzystując produkty wytwarzane z poszanowaniem zasobów naszej planety i zdrowia ludzi. Zaangażowanie marki w działalność na rzecz natury to także aktywne wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do jej ochrony. Nie inaczej jest w ramach współpracy z Fundacją.

Jednym z filarów kooperacji są działania edukacyjne i uświadamiające, jaką rolę pełnią w środowisku owady, szczególnie zapylające. Dotarcie z tym przekazem do szerokiego grona odbiorców może pozwolić na ukształtowanie postaw, dzięki którym te niewielkie, ale jakże pożyteczne stworzenia, będą mogły poczuć się bezpieczniej.

W ramach działań Fundacja założyła również Pasiekę Tikkurila. Jest ona położona na Warmii, a znajdujące się w niej ule wykonane są z lokalnego drewna. Pomalowana jest oczywiście — jak zresztą wszystkie ule Fundacji — farbami marki Tikkurila. To wyraz pełnej ufności pszczelarzy w jakość produktów Tikkurila i zastosowane w nich ekologiczne rozwiązania bezpieczne dla owadów.

Pasieka Tikkurila, nad którą opiekę sprawują doświadczeni pszczelarze, ma charakter ekstensywny, czyli jest nastawiona na powiększanie populacji pszczół w ekosystemie, a nie na produkcję miodu. To kolejny przejaw świadomości ekologicznej. Owady zapylające traktowane są szerzej, niż tylko w kontekście produktów, jakie można od nich pozyskać, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę pszczół miodnych w zapylaniu krzyżowym.
 
W ekstensywnej pasiece Tikkurila stawia się więc m.in. na dobrostan pszczół. Oznacza to, że nie są one przewożone w inne miejsca, gdzie okresowo jest większa liczba kwitnących roślin, by zwiększyć w ten sposób urobek. Ule nie są też ustawiane na monokulturach — czyli wielkopowierzchniowych uprawach, gdzie mają dostęp do pyłku i nektaru pochodzącego tylko od jednego gatunku roślin.
 
Pozostawianie większości miodu w rodzinie umożliwia jej szybszy rozwój, niż w przypadku typowych pasiek, z których jest on regularnie wybierany przez pszczelarzy. Pozwalając Naturze działać swoim tempie, pasieki ekstensywne eliminują z życia pszczół czynniki stresogenne, co poprawia ich kondycję.
 

Jednocześnie pasieka Tikkurila prowadzona jest odpowiedzialnie – pszczele rodziny podlegają wszelkim niezbędnym zabiegom, w tym leczeniu na warrozę, zgodnie z wymogami Inspekcji Weterynaryjnej. Pod czujnym okiem pszczelarzy rodziny są starannie i systematycznie kontrolowane pod kątem wszelkich chorób, jakie mogą zagrażać pszczołom.

W pasiece Tikkurila nie brakuje roślin pożytkowych – czyli takich, z których pszczoły czerpią nektar i pyłek na swoje bieżące potrzeby, jak i zapas na zimne miesiące. A im więcej miododajnych kwiatów siejemy, tym więcej owadów znajduje w nich schronienie i źródło pożywienia. Bujna roślinność w pasiece Tikkurila zaspokaja potrzeby pszczół miodnych oraz sporego grona innych zapylaczy, regularnie odwiedzających okolice, w której zlokalizowane są ule. Poza pszczołami miodnymi można więc dostrzec tutaj m.in. trzmiele, wiele gatunków pszczół samotnic, a także niezwykle pożyteczne motyle dzienne i nocne oraz muchówki.

Bioróżnorodność stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania ekosystemu – wspierając ją, robimy coś dobrego nie tylko dla samych owadów, ale także dla wielu gatunków, powiązanych z nimi skomplikowanymi sieciami zależności – roślin, grzybów, ptaków, płazów, ssaków, lecz również ludzi. Odpowiedzialne gospodarowanie darami Natury pozostawia miejsce do pokojowego współistnienia tysięcy stworzeń – a Tikkurila wspiera różnorodność biologiczną, powierzając opiekę nad swoimi pszczołami ekspertom w pszczelarskim fachu.

Dzięki współpracy z marką Tikkurila możliwe jest jeszcze więcej – prowadzenie akcji edukacyjnych, mających rozpowszechniać w społeczeństwie świadomość znaczenia owadów zapylających. Wsparcie Tikkurila sprawia, że edukatorzy Fundacji organizują zajęcia w przedszkolach, szkołach, domach kultury i w innych placówkach kulturalno-oświatowych, przekazując bezcenną wiedzę dzieciom i dorosłym, przy wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy naukowych. Swoje stoiska przedstawiciele Fundacji mają również na festynach tematycznych i rodzinnych, a wieść o znaczeniu owadów zapylających, szczególnie dzikich zapylaczy, niesie się coraz dalej.

Współpraca pomiędzy Tikkurila a Fundacją układa się wyśmienicie. Z tego też powodu do pierwszych pięciu uli sygnowanych logotypem marki, dołączyły kolejne trzy i pasieka Tikkurila liczy sobie już 8 rodzin.

W kolejnych etapach współpracy nacisk kładziony będzie na działania edukacyjne, współpracę przy zakładaniu łąk kwietnych oraz propagowanie i stawianie domków dla owadów.

Dlaczego? Ponieważ pszczoła miodna ma już naprawdę dobry PR — coraz częściej postrzega się ją nie jako uciążliwego insekta, którego lepiej się wystrzegać, ale zgodnie z prawdą — jako niezwykle pożyteczne stworzenie, istotne dla całego ekosystemu (w tym dla człowieka), ale i dla gospodarki. Dzikie zapylacze pozostają pod tym względem daleko w tyle. Jako społeczeństwo, nadal boimy się os, brzydzimy much, a wszystkie razem uważamy za co najmniej bezużyteczne, jeśli nie szkodliwe. Dzięki połączonym siłom Tikkurila i Fundacji ten stereotyp może ulec zmianie. Edukatorzy zaczynają od najmłodszych i już kilkulatkom tłumaczą znaczenie innych niż pszczoła miodna owadów zapylających.

Z kampanią informacyjną należy dotrzeć także do dorosłych – to oni odpowiadają, przeważnie z resztą nieświadomie, za większość działań szkodzących zapylaczom. Mało kto zdaje sobie sprawę, że częste koszenie trawników, używanie chemikaliów w ogrodzie, a nawet zapalanie nocą światła bez zasłonięcia rolet w pokoju, przekładają się na słabsze zbiory i w efekcie na wyższe ceny sporej części owoców i warzyw. Tikkurila wierzy, że ludzie z założenia mają dobre intencje – wystarczy wyposażyć ich w wiedzę, a działania proekologiczne będą już podejmować sami.

Firmowa pasieka

Marka Tikkurila

TIKKURILA to międzynarodowa marka wysokiej jakości produktów przeznaczonych do malowania, dekoracji i ochrony różnego rodzaju powierzchni zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. W ofercie posiada szeroką gamę farb, impregnatów czy emalii dla klientów indywidualnych, a także profesjonalistów oraz powłoki i rozwiązania przemysłowe. Tikkurila wiele uwagi poświęca bezpieczeństwu wytwarzanych przez siebie wyrobów, stąd też produkty tej marki są przyjazne dla użytkowników i środowiska naturalnego. Jedną z najnowszych propozycji jest linia przyjaznych dla środowiska farb nowej generacji – Tikkurila Nature, która posiada certyfikaty EcoLabel, M1, rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz spełnia wymagania BREEAM i LEED Produkty Tikkurila dostępne są w sprzedaży w około 40 krajach od ponad 150 lat. Firma powstała w 1862 r. w Finlandii, na polskim rynku pojawiła się w 1998 roku. Obecnie jest częścią koncernu PPG.

Więcej informacji na temat marki dostępnych jest na stronie www.tikkurila.pl

Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23
39-200, Dębica