Ułatwienia dostępu

Wystawa prac studentów kierunku Architektura Krajobrazu UWM. Ochrona i edukacja w krajobrazie otwartym. Od alei przydrożnych do historycznych siedlisk.

Wystawa prac studentów kierunku Architektura Krajobrazu UWM. Ochrona i edukacja w krajobrazie otwartym. Od alei przydrożnych do historycznych siedlisk.

Oto kolejny, bardzo ciekawy, element współpracy fundacji PMB z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. To wystawa prac studenckich wykonywanych w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne”, prowadzonego przez prof. Agnieszkę Jaszczak, otwarta 06.06.2023 na terenie UWM.

Prace realizowane w dwóch zakresach tematów:

  1. Projekt “Dojarnia” – miejsce edukacji ekologicznej w krajobrazie rolniczym.
  2. Pasy zieleni przydrożnej w krajobrazie rolniczym.

Wyjaśnijmy, że projektowanie ruralistyczne dotyczy obszarów wiejskich, terenów uprawnych, a także tych, które leżą między miastem a wsią. O zieleni przydrożnej pisaliśmy już na łamach portalu i pisać na pewno będziemy, bo temat to ważny, ale i emocjonujący. U jednych zagospodarowanie takich terenów, szczególnie zadrzewienia, budzą obawy co do bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dla innych to czynnik właśnie podnoszący bezpieczeństwo jazdy, ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami, działanie remediacyjne oraz oczywiście schronienie dla wielu gatunków zwierząt.

Oddajmy więc głos Pani Profesor oraz jej Zespołowi:

Ochrona i edukacja w krajobrazie otwartym. Od alei przydrożnych do historycznych siedlisk.

Wystawa powstała w ramach współpracy Katedry Architektury Krajobrazu (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) i Fundacji Ekologicznej „Pszczoła Musi Być”.

Prezentujemy na niej koncepcje projektowe wraz z wytycznymi w kierunku wprowadzenia lub odtworzenia zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, przygotowane przez studentów kierunku architektura krajobrazu. Prace powstały w semestrze letnim 2023 r. w ramach przedmiotu „Ochrona krajobrazu” (I sem. II°) oraz części przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne” (III sem. II°) pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Jaszczak, prof. UWM.

Podstawą zadań projektowych było podkreślenie roli zadrzewień i zapylaczy w zachowaniu różnorodności biologicznej, a także krajobrazowej oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska wzdłuż dróg krajobrazowych i na terenie dawnego siedliska w Gminie Reszel.

Głównym celem interwencji projektowych była chęć odpowiedzi na nurtujące nas wszystkich pytanie: jak skutecznie chronić aleje przydrożne, zadrzewienia śródpolne i zapylacze? Zadania projektowe opierały się więc na czterech założeniach:

  1. Stworzenie przestrzeni przyjaznej dla ludzi i zapylacze, poprzez niewielką ingerencję w krajobraz i „kopiowanie” rozwiązań, które daje nam natura,
  2. Zaplanowanie centrum edukacyjnego na terenie dawnego siedliska („Dojarni”), które połączyłoby edukację o krajobrazie i ekologii z wypoczynkiem i rekreacją,
  3. Wprowadzenie nowych nasadzeń w celu zapewnienia korytarzy ekologicznych, a także podkreślenia estetyki i funkcjonalności przestrzeni otwartej,
  4. Uzupełnienie nasadzeń wzdłuż istniejących pasów przydrożnych i stworzenie drogi krajobrazowej w celu wykorzystania rekreacyjnego (drogi rowerowe oraz piesze).

Opieka merytoryczna i organizacyjna:
Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM
Mgr inż. Paweł Pszczółkowski
Mgr inż. Artur Sobeczek
Mgr inż. arch. kraj. Ewelina Pochodyła

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

(5,00 / 5)
Loading…

Razem pomagamy owadom zapylającym!

Propagujemy Kodeks Dobrych Praktyk, prowadzimy działania edukacyjne, wykłady i spotkania z dziećmi i dorosłymi.

Współpracujemy z naukowcami, pszczelarzami, edukatorami i pasjonatami.

Domki dla owadów, łąki i rabaty kwietne, miejskie parki kieszonkowe, e-booki, artykuły edukacyjne,
działania CSR, pasieki firmowe, wolontariat – to wszystko dzięki naszym sponsorom i donatorom.