Ułatwienia dostępu

Wylosuj ciekawostkę

Losuj
Rectangle 34

Aby zachować miejsca gniazdowania owadów zapylających, jak pszczoły dzikie czy trzmiele, ważne jest zostawianie w stanie naturalnym miedz, skarp, zadrzewień śródpolnych czy przydroży.