Ułatwienia dostępu

Przez przydroża z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Przez przydroża z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Zadrzewienia śródpolne, przydroża, czyżnie – to określenia na pojedyncze drzewa, krzewy czy też ich niewielkie skupiska, często mające postać pasów, znajdujące się, zgodnie z nazwą, wzdłuż dróg, przy miedzach, między polami. Ich rola w ekosystemie jest bardzo ważna, a jednocześnie często lekceważona. Hamują wiatry, zmniejszają ryzyko erozji, pochłaniają zanieczyszczenia oraz stanowią doskonałe schronienie, a często także bazę pożytkową, dla owadów, ptaków i wielu innych zwierząt.

Łatwo się przekonać, że zadrzewienia śródpolne i przydrożne znikają z krajobrazu, a niektóre gminy wykazują wręcz chorobliwą do nich niechęć, masowo usuwając drzewa i krzewy z poboczy. Warmia i Mazury niestety dają tu wiele niechlubnych przykładów…

Czy to podejście może zmienić się na lepsze? Taką nadzieję zdają się mieć wykładowcy i studenci Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Pod hasłem „Ratujmy aleje, zadrzewienia śródpolne, roślinność na miedzach i zapylacze” przebiegać będą zajęcia i projekty w ramach przedmiotu Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne 2. Jako fundacja postaramy się dołożyć do niego swoją cegiełkę, bo idea jest nam bardzo bliska. Koncepcja nasadzeń należeć będzie do studentów, nadzór merytoryczny do prowadzących zajęcia, a projekt przypadnie nam.

Na razie zorganizowaliśmy wspólny wyjazd — wykładowcy, studenci i przedstawiciele fundacji. Oczywiście przy okazji opowiedzieliśmy trochę o niej, przedstawiając zarówno cele, jak i pokazując pasiekę. Rozmawialiśmy o przekształcaniu krajobrazu przez człowieka, za przykład mając m.in. zagospodarowanie tarasowego pola — widać je na zdjęciu tytułowym i poniżej. Studenci oczywiście zbierali też materiały do projektu, czyli odtworzeń alei drzew przydrożnych.

Pole tarasowe
źródło: https://satellites.pro

Z niecierpliwością czekamy, co dobrego dla otoczenia wyniknie z tej współpracy.Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

(5,00 / 5)
Loading…

Razem pomagamy owadom zapylającym!

Propagujemy Kodeks Dobrych Praktyk, prowadzimy działania edukacyjne, wykłady i spotkania z dziećmi i dorosłymi.

Współpracujemy z naukowcami, pszczelarzami, edukatorami i pasjonatami.

Domki dla owadów, łąki i rabaty kwietne, miejskie parki kieszonkowe, e-booki, artykuły edukacyjne,
działania CSR, pasieki firmowe, wolontariat – to wszystko dzięki naszym sponsorom i donatorom.