Ułatwienia dostępu

Budżety obywatelskie na pomoc owadom zapylającym — Raport Fundacji Pszczoła Musi Być

15 stycznia 2023

Łąka kwietna – wieloletnia przyjemność

Inicjatywy oddolne bywają najskuteczniejsze. Niosą też ze sobą inną wartość – pokazują zaangażowanie, które wynika ze świadomości, wiedzy, chęci i potrzeby zmian. To właśnie jedne z czynników, dla których Budżety Obywatelskie są tak ważne. I to w nich widać rosnące poparcia dla działań przynoszących korzyść środowisku, w tym między innymi owadom zapylającym.

 

Raport Fundacji Pszczoła Musi Być edycja 2021/22

W zeszłym roku Fundacja opublikowała pierwszy raport z badania budżetów obywatelskich – można zapoznać się z nim na stronie https://www.pszczolamusibyc.pl/blog/budzety-obywatelskie-a-owady-zapylajace-raport-fundacji-pszczola-musi-byc/.

Obecnie prezentujemy drugą edycję — badanie Budżetów Obywatelskich 2021/2022. Partnerem raportu jest firma Tikkurila, znana z przywiązania do wartości ekologicznych i stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i zdrowia. Współpraca między Fundacją a Tikkurila jest zresztą szersza i nie sprowadza się jedynie do Raportu.

Badanie skupiało się na tym samym zagadnieniu, czyli próbach wyłonienia i wskazania Budżetów Obywatelskich, które mogą pozytywnie wpływać na warunki bytowania i dobrostan dzikich owadów zapylających. Powtarzamy jak mantrę, że ich sytuacja z roku na rok staje się coraz gorsza. Dzikie zapylacze sukcesywnie wymierają i z roku na rok zmniejsza się zarówno ich populacja, jak i liczba gatunków. Naukowcy i organizacje ekologiczne biją na alarm, jednak podejmowane działania są daleko nieskuteczne. Również procedury wdrażane na poziomie Unii Europejskiej okazują się nieskuteczne i zbyt wolne, co podkreśla sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Tym ważniejsze jest więc, że „zielone” inicjatywy są zgłaszane i popierane bezpośrednio przez obywateli.

Drugi rok z rzędu Fundacja analizowała projekty zgłaszane w ramach Budżetów w miastach wojewódzkich w całym kraju. Celem badania było określenie, jaki udział w projektach ogółem stanowią te przyjazne zapylaczom i jakiego rzędu wydatki mają być na te cele poniesione. Kryterium „przyjazności zapylaczom” jest dość szerokie, jednak udało się wypracować pewne ramy, na których  podstawie klasyfikowano projekty. Tendencja wzrostowa zielonych projektów napawa optymizmem, chociaż nie przesłania faktu, że powinniśmy robić jeszcze więcej.

I – oby – będziemy. Edukacja, świadomość ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu, wsparcie oddolne w ramach Budżetów Obywatelskich – wszystkie te elementy zazębiają się, a razem możemy więcej.

Budżety obywatelskie a owady zapylające – Raport Fundacji Pszczoła Musi Być edycja 2021/22

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

(5,00 / 5)
Loading…
Zajmuje się redakcją i publikacją tekstów na stronach Fundacji, czasem również jest ich autorem. Z PMB współpracuje z przekonania, wierząc, że obowiązkiem każdego z nas jest robienie czegoś pozytywnego dla świata. Niestety, dobrze pamięta poprzedni wiek i widzi, jak ogromne zmiany dotknęły środowisko. Prywatnie miłośnik trawników z chwastami i (prawie) wszystkiego, co żywe.

Razem pomagamy owadom zapylającym!

Propagujemy Kodeks Dobrych Praktyk, prowadzimy działania edukacyjne, wykłady i spotkania z dziećmi i dorosłymi.

Współpracujemy z naukowcami, pszczelarzami, edukatorami i pasjonatami.

Domki dla owadów, łąki i rabaty kwietne, miejskie parki kieszonkowe, e-booki, artykuły edukacyjne,
działania CSR, pasieki firmowe, wolontariat – to wszystko dzięki naszym sponsorom i donatorom.