Ułatwienia dostępu

Z życia Fundacji

Spełniając wymóg ustawowy oraz dbając o transparentność działalności i zaufanie społeczne udostępniamy sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2021. Sprawozdanie do pobrania
Opracowanie koncepcji i narzędzi w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz normą ISO 27001 w FUNDACJI EKOLOGICZNEJ PSZCZOŁA MUS...